இலங்கை தாக்குதலும் இளைஞர்களுக்கான அறிவுரையும்

ஜும்ஆ குத்பா இலங்கை தாக்குதலும் இளைஞர்களுக்கான அறிவுரையும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 26-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

மறுமையில் மனிதனுக்கெதிரான சாட்சிகள்

வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி மறுமையில் மனிதனுக்கெதிரான சாட்சிகள், உரை : அஷ்ஷேக் அப்துல் அஜீஸ் முர்ஷி நாள் : 25-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

ரமழானே வருக !

அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ரமழானே வருக !, உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

ரமழான் சட்டங்களும் சலுகைகளும்

அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ரமழான் சட்டங்களும் சலுகைகளும், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 18-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

ரமழான் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழான் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள், உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

நபிகளாரின் வழிமுறையில் அழைப்புப்பணி

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி நபிகளாரின் வழிமுறையில் அழைப்புப்பணி, உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 16-04-2019 செவ்வாய்க்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

அழைப்பாளர்களிடம் அவசியம் இருக்க வேண்டியவைகள்

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி அழைப்பாளர்களிடம் அவசியம் இருக்க வேண்டியவைகள், உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 15-04-2019 செவ்வாய்க்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

அழைப்புபணியின் அவசியமும் சிறப்பும்-1

சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி அழைப்புபணியின் அவசியமும் சிறப்பும்-1, உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 14-04-2019 திங்கட்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

எதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும்

ஜும்ஆ குத்பா எதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும், ஃபிக்ஹுவல் அவ்லவியாத் உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 12-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப்

Read more