நிராகரிப்பின் வார்த்தைகள் கூற நிர்பந்திக்கப்பட்டால்

ஜும்ஆ குத்பா நிராகரிப்பின் வார்த்தைகள் கூற நிர்பந்திக்கப்பட்டால், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 12-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

02: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 02: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன், பாகம்-2, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-07-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

01: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன், சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 05-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல்,

Read more

மறுமையில் அல்லாஹ் பார்க்காத,பேசாத நபர்கள் யார்?

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி மறுமையில் அல்லாஹ் பார்க்காத,பேசாத நபர்கள் யார்?, உரை : அஷ்ஷேக் ஃபக்ரூதீன் இம்தாதி நாள் : 04-07-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

துஆ கேட்கும் ஒழுங்குமுறைகள்

ஜும்ஆ குத்பா துஆ கேட்கும் ஒழுங்குமுறைகள், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 05-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

06: மதீனா வாசிகளுக்கு கேடு நினைப்பவர்களை அழித்து விடும் நகரம்

மதீனாவின் சிறப்புக்கள் 06: மதீனா வாசிகளுக்கு கேடு நினைப்பவர்களை அழித்து விடும் நகரம் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி.

Read more

05: அஜ்வா பேரித்தப்பழம் கிடைக்கும் நகரம் மதீனா!

மதீனாவின் சிறப்புக்கள் 05: அஜ்வா பேரித்தப்பழம் கிடைக்கும் நகரம் மதீனா! மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Read more

04: மஸ்ஜிது நபவி, மஸ்ஜிதுல் குபா அமைந்த நகரம் மதீனா!

மதீனாவின் சிறப்புக்கள் 04: மஸ்ஜிது நபவி,மஸ்ஜிதுல் குபா அமைந்த நகரம் மதீனா! மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி.

Read more

02 : இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்-பாகம் -2, வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

வீரமும் கருணையும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வீரமும் கருணையும், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-14, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more