18 : அல்லாஹ்வின் அர்ஷை நடுங்க வைத்தவர்!!

நாளும் ஓர் நற்சிந்தனை 18 : அல்லாஹ்வின் அர்ஷை நடுங்க வைத்தவர்!! மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Read more

அடியான் தனது ரப்புடன்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அடியான் தனது ரப்புடன், உரை: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 22-07-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

இஸ்லாமிய அடிப்படை வகுப்புகள்

அல் -ஜுபைல் தஃவா நிலையம் தமிழ் பிரிவு முறையான பாடத்திட்டத்தின் கீழ் இஸ்லாமிய அடிப்படை வகுப்புகள் இன்ஷாஅல்லாஹ் சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய தினங்களில் இஷா தொழுகைக்குப்

Read more