சூபித்துவம் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 அகீதா சூபித்துவம் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 31-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை

Read more

03: 04: சூபித்துவத்தின் காலப் பரிணாமங்களும் சொல் வழக்குகளும்

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 அகீதா 03: 04: சூபித்துவத்தின் காலப் பரிணாமங்களும் சொல் வழக்குகளும் உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள்

Read more

03: ஸூபித்துவத்தின் ஆரம்ப கால போக்கும் அறிஞர்களும்

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 அகீதா 03: 02 ஸூபித்துவத்தின் ஆரம்ப கால போக்கும் அறிஞர்களும் உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள்

Read more

03: 02 சூஃபித்துவம்

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 அகீதா 03: 02 சூஃபித்துவம் உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 14-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

அகீதா 03 : 01 – சூஃபித்துவம்

3 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி அகீதா 03 : 01 – சூஃபித்துவம் உரை : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 02-03-2018 வெள்ளிக்கிழமை

Read more

அகீதா 07 & 08 – ஜஹ்மீயா(பாகம் 2)

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பாடம்- 7 & 8 அகீதா – ஜஹ்மீயா(பாகம் 2) நூல்- மவ்கிபு அஹ்லிஸ் ஸுன்னா – இப்ராஹீம் ரிஹைலி

Read more

அகீதா 06 : ஜஹ்மீயா (பாகம் 1)

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பாடம்-6 அகீதா – ஜஹ்மீயா(பாகம் 1) நூல்- மவ்கிபு அஹ்லிஸ் ஸுன்னா – இப்ராஹீம் ரிஹைலி உரை : மெளலவி

Read more

பாடம்-5 அகீதா – ஷியாக்கள் (பாகம் 2)

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பாடம்-5 அகீதா – ஷியாக்கள் (பாகம் 2) நூல்- மவ்கிபு அஹ்லிஸ் ஸுன்னா – இப்ராஹீம் ரிஹைலி உரை :

Read more

அகீதா 04 – ஷியாக்கள் (பாகம் 2)

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பாடம்-4 அகீதா – ஷியாக்கள் (பாகம் 2) நூல்- மவ்கிபு அஹ்லிஸ் ஸுன்னா – இப்ராஹீம் ரிஹைலி உரை :

Read more

அகீதா 03 – ஷியாக்கள்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் வகுப்பு – 03 ஆசிரியர் :மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நூல்: மவ்கிபு அஹ்லிஸ் ஸுன்னா-இப்ராஹீம் ரிஹைலி நாள் :

Read more