28: அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற சில வழிகள்(2)

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள் 28: அல்லாஹ்வின் அருளைப்பெற சில வழிகள்(2) மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Read more

துஆ 08 : ஹதீஸில் துஆக்கள்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 08 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் :

Read more

துஆ 07 : பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 07 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 15-12-2017

Read more

துஆ 06 : பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 06 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் :

Read more

துஆ 05 : பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 05 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் :

Read more

துஆ 04 : காலை, மாலை ஓதும் துஆக்களில் ஒன்று

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 03 – காலை, மாலை ஓதும் துஆக்களில் ஒன்று ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது

Read more

துஆ 03 – பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் துஆ 03 – பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் :20-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை

Read more

துஆ 02 – பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் துஆ 02 – பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் :22-09-2017 வெள்ளிக்கிழமை

Read more

பாடம்-6 : அல்குர்ஆன் கற்றுத்தரும் துஆக்கள் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி அல்குர்ஆன் கற்றுத்தரும் துஆக்கள்,பாடம்-6, உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 17-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-5 : அல்குர்ஆன் கற்றுத்தரும் துஆக்கள் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி அல்குர்ஆன் கற்றுத்தரும் துஆக்கள், பாடம்-5, வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 03-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more