உமையாக்கள் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி உமையாக்கள் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை, உரை: அஷ்ஷேக் மஸ்ஊத் ஸலஃபி நாள் : 15-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

நபிகளாரின் மருத்துவம் ஓர் அறிமுகம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபிகளாரின் மருத்துவம் ஓர் அறிமுகம், உரை: மெளலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி நாள் : 16-10-2017 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

பாகம்-2 : ஸ்பெயினில் இஸ்லாம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் பாகம்-2, உரை : மௌலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி நாள் : 09-03-2017 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

பாகம்-1 : ஸ்பெயினில் இஸ்லாம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஸ்பெயினில் இஸ்லாம் பாகம்-1, உரை : மௌலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி நாள் : 02-03-2017 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

நாம் யார்? நமது பலம் என்ன?

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நாம் யார்? நமது பலம் என்ன?,அல்-குர்ஆன் கூறும் உண்மையான ஆண்கள், உரை : மௌலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி நாள் : 08-12-2016 வியாழக்கிழமை

Read more

அல்-குர்ஆன் கூறும் உண்மையான ஆண்கள்,

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அல்-குர்ஆன் கூறும் உண்மையான ஆண்கள், உரை : மௌலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி நாள் : 14-07-2016 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

சுன்னாவிற்கும் பித்ஆவிற்கும் மத்தியில் ஷஃபான் மாதம்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி சுன்னாவிற்கும் பித்ஆவிற்கும் மத்தியில் ஷஃபான் மாதம், உரை : மௌலவி மஸ்ஊத் ஸலஃபி நாள் : 13-05-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more