02: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 02: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன், பாகம்-2, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-07-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

01: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன், சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 05-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல்,

Read more

01: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர் – 01 வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 21-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

இஸ்லாமிய பார்வையில் தலாக்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாமிய பார்வையில் தலாக், உரை : அஷ்ஷேக் ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 17-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கராமத், முஃஜிஸா

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கராமத், முஃஜிஸா, உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 15-11-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகோதரிகள்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகோதரிகள் வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 29-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விரக்தி

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விரக்தி, வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 21-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சமூகப்பணிகள்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சமூகப்பணிகள் உரை : மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 24-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

இஸ்லாமிய பார்வையில் மனநிறைவு

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாமிய பார்வையில் மனநிறைவு, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்துல் அஜீஸ் முர்ஷி நாள் : 16-02-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more