இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

இஸ்லாமிய பார்வையில் தலாக்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாமிய பார்வையில் தலாக், உரை : அஷ்ஷேக் ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 17-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கராமத், முஃஜிஸா

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கராமத், முஃஜிஸா, உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 15-11-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகோதரிகள்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகோதரிகள் வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 29-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விரக்தி

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விரக்தி, வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 21-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சமூகப்பணிகள்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சமூகப்பணிகள் உரை : மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 24-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

இஸ்லாமிய பார்வையில் மனநிறைவு

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாமிய பார்வையில் மனநிறைவு, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்துல் அஜீஸ் முர்ஷி நாள் : 16-02-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தற்பெருமை

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தற்பெருமை, உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 01-02-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

இஸ்லாமிய பார்வையில் நற்சகுனம்,

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாமிய பார்வையில் நற்சகுனம், வழங்குபவர் : மௌலவி A.L.M.அஜ்மல் அப்பாஸி நாள் : 15-12-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கவிதைகள்

  வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கவிதைகள், உரை: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 07-12-2017 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more