உறங்குவதன் ஒழுக்கங்கள்

الأخلاق في الإسلام இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் தொடர்-3 நாள்:5-5-2018 Posted by Tamil Live on Saturday, May 5, 2018 உறங்குவதன் ஒழுக்கங்கள் வழங்குபவர்: மவ்லவி.

Read more

காலணிகள் அணிவதின் ஒழுக்கங்கள்

الأخلاق في الإسلام இஸ்லாமிய ஒழுக்கங்கள் தொடர்-2 நாள்:4-5-2018 Posted by Tamil Live on Friday, May 4, 2018 காலணிகள் அணிவதின் ஒழுக்கங்கள் வழங்குபவர்:

Read more

தொழுகையின் அவசியம்

درس للمسلمين الجدد : فضل الصلاة في الإسلام تاريخ:٥-٨-١٤٣٩ புதிய முஸ்லீம்களுக்கான அடிப்படை வகுப்பு "தொழுகையின் அவசியம்" நாள்:21-4-2018 Posted by Tamil Live

Read more

வீண் விரயம் செய்யாதீர்

  محاضرة الاسبوعية வீண் விரயம் செய்யாதீர்!! நாள்:16-4-2018 Posted by Tamil Live on Monday, April 16, 2018 வீண் விரயம் செய்யாதீர் வழங்குபவர்:

Read more

அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் மீது நம்பிக்கைக்கொள்வது

درس الإيمان بالرسل من هم اولو العزم وكم عددهم புதிய முஸ்லீம்களுக்கான அடிப்படை வகுப்பு: அல்லாஹ்வின் தூதர்கள் மீது நம்பிக்கைக்கொள்வது நாள்:1-4-2018 Posted by

Read more

மறுமை நாளின் மீது நம்பிக்கைக்கொள்வது

درس : الإيمان باليوم الآخر புதிய முஸ்லீம்களுக்கான அடிப்படை வகுப்பு: மறுமை நாளின் மீது நம்பிக்கைக்கொள்வது நாள்:14-4-2018 Posted by Tamil Live on Saturday,

Read more

இறுதி நாளின் மீது நம்பிக்கை தொடர்-2

درس: ما هو عالم البرزخ؟ புதிய முஸ்லீம்களுக்கான அடிப்படை வகுப்பு: இறுதி நாளின் மீது நம்பிக்கை தொடர்-2 #ஆலமுல் #பர்ஸக் #திரைமறைவு #வாழ்வு நாள்:8-4-2018 Posted

Read more

அன்பு செலுத்துவதும் அதன்வகைகளும்

أنواع المحبة – அன்பு செலுத்துவதும் அதன்வகைகளும் الدورات الشرعية للجاليات التاميلية أنواع المحبة مكان : المكتب 23/04/2018 அன்பு செலுத்துவதும் அதன்வகைகளும் Posted

Read more

பாதுகாப்புத் தேடுவதும், உதவி தேடுவதும்

الاستعانة والاستغاثة – பாதுகாப்புத் தேடுவதும், உதவி தேடுவதும் الدورات الشرعية للجاليات التاميلية الاستعانة والاستغاثة مكان : المكتب 22/04/2018 பாதுகாப்புத் தேடுவதும், உதவி

Read more

இறுதி நாளின் மீது நம்பிக்கைக்கொள்வது

درس : الإيمان باليوم الآخر புதிய முஸ்லீம்களுக்கான அடிப்படை வகுப்பு: இறுதி நாளின் மீது நம்பிக்கைக்கொள்வது நாள்:5-4-2018 Posted by Tamil Live on Thursday,

Read more