மறந்து போன மறுமையும் மறக்கடிக்கப்பட வேண்டிய மோகங்களும்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி மறந்து போன மறுமையும் மறக்கடிக்கப்பட வேண்டிய மோகங்களும், உரை : மௌலவி J.M..ஸாபித் ஷரயீ நாள் : 23-03-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :

Read more

இருள்களிலிருந்து ஒளிக்காட்டும் மார்க்கக் கல்வி

  ஜும்ஆ குத்பா இருள்களிலிருந்து ஒளிக்காட்டும் மார்க்கக் கல்வி, வழங்குபவர் : மௌலவி J.M..ஸாபித் ஷரயீ நாள் : 23-03-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more