நிராகரிப்பின் வார்த்தைகள் கூற நிர்பந்திக்கப்பட்டால்

ஜும்ஆ குத்பா நிராகரிப்பின் வார்த்தைகள் கூற நிர்பந்திக்கப்பட்டால், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 12-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

02 : இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்-பாகம் -2, வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

01: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர் – 01 வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 21-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

அனைத்திலும் ஆற்றல் உள்ளவன் அல்லாஹ்

ஜும்ஆ குத்பா அனைத்திலும் ஆற்றல் உள்ளவன் அல்லாஹ், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 14-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

தொழுகை

ஜும்ஆ குத்பா தொழுகை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 07-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல் – ஜுபைல்,

Read more

ஃபித்ராவின் சிறப்பும் சட்டமும்

ஜும்ஆ குத்பா ஃபித்ராவின் சிறப்பும் சட்டமும், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 31-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்,

Read more

தேர்தல் முடிவும் முஸ்லிம்களின் மன நிலையும்

ஜும்ஆ குத்பா தேர்தல் முடிவும் முஸ்லிம்களின் மன நிலையும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 24-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

ஏழைகளின் மாதம் ரமழான்

ஜும்ஆ குத்பா ஏழைகளின் மாதம் ரமழான், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 17-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

இலங்கை தாக்குதலும் கவாரிஜ்களின் தன்மைகளும்

ஜும்ஆ குத்பா இலங்கை தாக்குதலும் கவாரிஜ்களின் தன்மைகளும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 03-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

நோன்பினால் பிரதிப்பலிக்கும் சமூக மாற்றம்

ஜும்ஆ குத்பா நோன்பினால் பிரதிப்பலிக்கும் சமூக மாற்றம், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more