இலங்கை தாக்குதலும் இளைஞர்களுக்கான அறிவுரையும்

ஜும்ஆ குத்பா இலங்கை தாக்குதலும் இளைஞர்களுக்கான அறிவுரையும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 26-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

எதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும்

ஜும்ஆ குத்பா எதற்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும், ஃபிக்ஹுவல் அவ்லவியாத் உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 12-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப்

Read more

மிஃராஜ் தரும் படிப்பினைகள்

ஜும்ஆ குத்பா மிஃராஜ் தரும் படிப்பினைகள், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 05-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

நியூசிலாந்து நிகழ்வும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும்

ஜும்ஆ குத்பா நியூசிலாந்து நிகழ்வும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 22-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

பாலியல் வன்கொடுமைக்கு இஸ்லாமே தீர்வு

ஜும்ஆ குத்பா பாலியல் வன்கொடுமைக்கு இஸ்லாமே தீர்வு, வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 16-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

மார்க்க கல்வியின் சிறப்பும் அவசியமும்

ஜும்ஆ குத்பா மார்க்க கல்வியின் சிறப்பும் அவசியமும், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ஃபக்ருதீன் இம்தாதி நாள் : 22-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்

Read more

தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான மார்க்கம் இஸ்லாம்

ஜும்ஆ குத்பா தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான மார்க்கம் இஸ்லாம், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 15-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

மண்ணறை வாழ்க்கை, வழங்குபவர்

ஜும்ஆ குத்பா மண்ணறை வாழ்க்கை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

வறுமையும் ஒரு சோதனையே!

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வறுமையும் ஒரு சோதனையே! உரை : மௌலவி ஃபக்ரூதீன் இம்தாதி நாள் : 07-02-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

மண்ணறை வாழ்க்கை

ஜும்ஆ குத்பா மண்ணறை வாழ்க்கை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more