வறுமையும் ஒரு சோதனையே!

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வறுமையும் ஒரு சோதனையே! உரை : மௌலவி ஃபக்ரூதீன் இம்தாதி நாள் : 07-02-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

மண்ணறை வாழ்க்கை

ஜும்ஆ குத்பா மண்ணறை வாழ்க்கை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

உள்ளத்தை கெடுக்கும் நான்கு விசயங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா உள்ளத்தை கெடுக்கும் நான்கு விசயங்கள், வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 01-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

நபியவர்கள் விரும்பிய நல் அமல்கள்

ஜும்ஆ குத்பா நபியவர்கள் விரும்பிய நல் அமல்கள், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 25-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

மரண சிந்தனைகள்

ஜும்ஆ குத்பா மரண சிந்தனைகள், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 18-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

ஜின்கள் உலகம்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஜின்கள் உலகம், சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி

Read more

குளிர்கால சட்டங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா குளிர்கால சட்டங்கள், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read more

புத்தாண்டு தரும் புனித சிந்தனைகள்

ஜும்ஆ குத்பா புத்தாண்டு தரும் புனித சிந்தனைகள், வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 04-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

குழந்தை வளர்ப்பும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும்

ஜும்ஆ குத்பா குழந்தை வளர்ப்பும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

ஆயத்துல் குர்ஸியின் சிறப்புகள்

ஜும்ஆ குத்பா ஆயத்துல் குர்ஸியின் சிறப்புகள், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 14-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more