நஷ்டவாளி யார்?

ஜும்ஆ குத்பா நஷ்டவாளி யார்? வழங்குபவர் : மெளலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 05-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

ஆஷுரா நோன்பின் பத்துவகையான சட்டங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா ஆஷுரா நோன்பின் பத்துவகையான சட்டங்கள் வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 05-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

பயத்தை விரட்டும் பத்து மருந்துகள்

ஜும்ஆ குத்பா பயத்தை விரட்டும் பத்து மருந்துகள் வழங்குபவர் : மெளலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி நாள் : 30-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப்

Read more

அல்லாஹ்வை சந்திக்க ஆசையா?

ஜும்ஆ குத்பா அல்லாஹ்வை சந்திக்க ஆசையா? வழங்குபவர் : மெளலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) நாள் : 23-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

ஹாஜிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு

ஜும்ஆ குத்பா ஹாஜிகளின் கனிவான கவனத்திற்கு, வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 19-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

நிராகரிப்பின் வார்த்தைகள் கூற நிர்பந்திக்கப்பட்டால்

ஜும்ஆ குத்பா நிராகரிப்பின் வார்த்தைகள் கூற நிர்பந்திக்கப்பட்டால், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 12-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

02 : இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்-பாகம் -2, வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

01: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர் – 01 வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 21-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

அனைத்திலும் ஆற்றல் உள்ளவன் அல்லாஹ்

ஜும்ஆ குத்பா அனைத்திலும் ஆற்றல் உள்ளவன் அல்லாஹ், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 14-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

தொழுகை

ஜும்ஆ குத்பா தொழுகை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 07-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல் – ஜுபைல்,

Read more