நிராகரிப்பின் வார்த்தைகள் கூற நிர்பந்திக்கப்பட்டால்

ஜும்ஆ குத்பா நிராகரிப்பின் வார்த்தைகள் கூற நிர்பந்திக்கப்பட்டால், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 12-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

02: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 02: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன், பாகம்-2, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-07-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

01: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன், சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 05-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல்,

Read more

02 : இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்-பாகம் -2, வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

வீரமும் கருணையும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வீரமும் கருணையும், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-14, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

01: இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தண்ணீர் – 01 வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 21-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

13: பொறுமையும் மென்மையும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி பொறுமையும் மென்மையும், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-13, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 20-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

குழப்பங்களின் போது முஃமினின் நிலைபாடு

நோன்பு பெருநாள் குத்பா உரை, குழப்பங்களின் போது முஃமினின் நிலைபாடு வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : ௦4-06-2019 செவ்வாயிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப்

Read more

தேர்தல் முடிவும் முஸ்லிம்களின் மன நிலையும்

ஜும்ஆ குத்பா தேர்தல் முடிவும் முஸ்லிம்களின் மன நிலையும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 24-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

இலங்கை தாக்குதலும் கவாரிஜ்களின் தன்மைகளும்

ஜும்ஆ குத்பா இலங்கை தாக்குதலும் கவாரிஜ்களின் தன்மைகளும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 03-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more