05: ஆதம் நபி (பாகம்-4)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 05: ஆதம் நபி (பாகம்-4) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 16/09/2019 திங்கட்கிழமை இடம் : தமிழ்

Read more

04: ஆதம் நபி (பாகம்-3)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 04: ஆதம் நபி (பாகம்-3) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11/09/2019 புதன் இடம் : தமிழ்

Read more

03: ஆதம் நபி (பாகம்-2)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 03: ஆதம் நபி (பாகம்-2) (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 09/09/2019 திங்கட்கிழமை இடம் : தமிழ்

Read more

16: நபியவர்கள் போதித்த ஒழுக்க மாண்புகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபியவர்கள் போதித்த ஒழுக்க மாண்புகள் (நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்) பாகம்-16, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 05-09-2019 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

ஆஷுரா நோன்பின் பத்துவகையான சட்டங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா ஆஷுரா நோன்பின் பத்துவகையான சட்டங்கள் வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 05-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

01: ஆசிரியர் குறிப்பு (நபிமார்கள் வரலாறு)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 01: ஆசிரியர் குறிப்பு (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 02/09/2019 திங்கள் இடம் : தமிழ் பிரிவு

Read more

15: நீதி, ஈகை, வெட்கம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நீதி, ஈகை, வெட்கம், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள் பாகம்-15, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

பசியிலிருந்தும், பயத்திலிருந்தும் விடுதலை..!

📝உணவு, உடை, உறைவிடம் எவ்வாறு மனித வாழ்வின் அடிப்படையாக அமைந்துள்ளதோ, அவ்வாறே பாதுகாப்பும், அச்சமற்ற வாழ்வும் மிக முக்கியமானதாக அமைந்துள்ளது. 📝எந்த நாட்டிலெல்லாம் முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மையினராக வாழ்கின்றார்களோ,

Read more