நபியவர்கள் விரும்பிய நல் அமல்கள்

ஜும்ஆ குத்பா நபியவர்கள் விரும்பிய நல் அமல்கள், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 25-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

02: புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல்-2 (இஸ்லாமிய ‍‌‍குடும்பவியல்-பாகம்-13), உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 24-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

குளிர்கால சட்டங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா குளிர்கால சட்டங்கள், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read more

12: நபிகளாரின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபிகளாரின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-12, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

குழந்தை வளர்ப்பும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும்

ஜும்ஆ குத்பா குழந்தை வளர்ப்பும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

01: புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல் (இஸ்லாமிய ‍‌‍குடும்பவியல்-பாகம்-12), உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

11: குடும்பத்திற்க்கு செலவு செய்தல்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி குடும்பத்திற்க்கு செலவு செய்தல் (இஸ்லாமிய ‍‌‍குடும்பவியல்-பாகம்-11), உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 13-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

03 07: ஸூரா கஹ்பின் ஆரம்ப 10 வசனங்கள்(6-10)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 பாடம் – 7 தஃப்ஸீர் 03 07: ஸூரா கஹ்பின் ஆரம்ப 10 வசனங்கள்(6-10) உரை : மெளலவி முஹம்மது

Read more

03: 07 – ஜனாஸா அடக்கம் செய்தல்-2

3 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃபிக்ஹ்-பாடம்-7, ஜனாஸா அடக்கம் செய்தல்-2, நூல் – தல்கீஸு அல்ஹ்காமில் ஜனாஇஸ் – அறிஞர் அல்பானி(ரஹ்) வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் S.யாஸிர்

Read more

பசியிலிருந்து விடுதலை… பயத்திலிருந்து விடுதலை…,

ஜும்ஆ குத்பா பசியிலிருந்து விடுதலை… பயத்திலிருந்து விடுதலை…, வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 07-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more