இலங்கை தாக்குதலும் இளைஞர்களுக்கான அறிவுரையும்

ஜும்ஆ குத்பா இலங்கை தாக்குதலும் இளைஞர்களுக்கான அறிவுரையும், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 26-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

ஜனாஸாவில் நிகழும் பித் அத்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஜனாஸாவில் நிகழும் பித் அத்கள், உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 04-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

கப்ருகளில் செய்யக் கூடாத காரியங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி கப்ருகளில் செய்யக் கூடாத காரியங்கள், உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-03-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

பாலியல் வன்கொடுமைக்கு இஸ்லாமே தீர்வு

ஜும்ஆ குத்பா பாலியல் வன்கொடுமைக்கு இஸ்லாமே தீர்வு, வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 16-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

கப்ரு ஸியாரத்தின் ஒழுக்கங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி கப்ரு ஸியாரத்தின் ஒழுக்கங்கள், உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 14-03-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்

Read more

மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு…,

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு…, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 14-02-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் –

Read more

தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான மார்க்கம் இஸ்லாம்

ஜும்ஆ குத்பா தீவிரவாதத்திற்கு எதிரான மார்க்கம் இஸ்லாம், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 15-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

நபியவர்கள் விரும்பிய நல் அமல்கள்

ஜும்ஆ குத்பா நபியவர்கள் விரும்பிய நல் அமல்கள், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 25-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

02: புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல்-2 (இஸ்லாமிய ‍‌‍குடும்பவியல்-பாகம்-13), உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 24-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

குளிர்கால சட்டங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா குளிர்கால சட்டங்கள், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read more