நஷ்டவாளி யார்?

ஜும்ஆ குத்பா நஷ்டவாளி யார்? வழங்குபவர் : மெளலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 05-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

துஆ கேட்கும் ஒழுங்குமுறைகள்

ஜும்ஆ குத்பா துஆ கேட்கும் ஒழுங்குமுறைகள், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 05-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

நியூசிலாந்து நிகழ்வும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும்

ஜும்ஆ குத்பா நியூசிலாந்து நிகழ்வும் பெறவேண்டிய படிப்பினைகளும், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 22-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

மண்ணறை வாழ்க்கை, வழங்குபவர்

ஜும்ஆ குத்பா மண்ணறை வாழ்க்கை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

மண்ணறை வாழ்க்கை

ஜும்ஆ குத்பா மண்ணறை வாழ்க்கை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

மரண சிந்தனைகள்

ஜும்ஆ குத்பா மரண சிந்தனைகள், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 18-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

ஆயத்துல் குர்ஸியின் சிறப்புகள்

ஜும்ஆ குத்பா ஆயத்துல் குர்ஸியின் சிறப்புகள், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 14-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

03 07: ஸூரா கஹ்பின் ஆரம்ப 10 வசனங்கள்(6-10)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 பாடம் – 7 தஃப்ஸீர் 03 07: ஸூரா கஹ்பின் ஆரம்ப 10 வசனங்கள்(6-10) உரை : மெளலவி முஹம்மது

Read more

03: 06 ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு (01- 05 வசனங்கள்)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 தஃப்ஸீர் 03: 06 ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு (குகை) (01- 05 வசனங்கள்) உரை : மெளலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி

Read more

இறைவனுக்கு நன்றியுள்ள அடியான்

ஜும்ஆ குத்பா இறைவனுக்கு நன்றியுள்ள அடியான், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 26-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more