ரமழானுக்கு பின் நாம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானுக்கு பின் நாம், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

ஃபித்ராவின் சிறப்பும் சட்டமும்

ஜும்ஆ குத்பா ஃபித்ராவின் சிறப்பும் சட்டமும், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 31-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்,

Read more

ஏழைகளின் மாதம் ரமழான்

ஜும்ஆ குத்பா ஏழைகளின் மாதம் ரமழான், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 17-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

நோன்பினால் பிரதிப்பலிக்கும் சமூக மாற்றம்

ஜும்ஆ குத்பா நோன்பினால் பிரதிப்பலிக்கும் சமூக மாற்றம், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

ரமழானே வருக !

அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ரமழானே வருக !, உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 18-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

மிஃராஜ் தரும் படிப்பினைகள்

ஜும்ஆ குத்பா மிஃராஜ் தரும் படிப்பினைகள், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 05-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

உள்ளம் அமைதிபெற…,

தமிழருக்கான சிறப்பு சந்திப்பு நிகழ்ச்சி உள்ளம் அமைதிபெற…, சிறப்புரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 26-01-2019 சனிக்கிழமை இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி

Read more

அண்ணலாரின் அரசியல் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அண்ணலாரின் அரசியல் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை, உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 21-02-2019 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

லாயிலாஹ இல்லலாஹ்வின் நிபந்தனைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி லாயிலாஹ இல்லலாஹ்வின் நிபந்தனைகள், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 31-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more