02: பரோபகாரத்தின் பத்து பலன்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி பரோபகாரத்தின் பத்து பலன்கள் (இஹ்ஸான் – பாகம் 2) உரை : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, நாள் : 29-08-2019 வியாழக்கிழமை

Read more

01: இஹ்ஸான் எனும் பரோபகாரம்

ரமளான் இரவு நிகழ்ச்சி இஹ்ஸான் எனும் பரோபகாரம் – பாகம் 1 வழங்கியவர் : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, அழைப்பாளர், ரிஸாலா தஃவா நிலையம், ஆர்ஸி-2,

Read more

பயத்தை விரட்டும் பத்து மருந்துகள்

ஜும்ஆ குத்பா பயத்தை விரட்டும் பத்து மருந்துகள் வழங்குபவர் : மெளலவி அன்ஸார் ஹுசைன் பிர்தவ்ஸி நாள் : 30-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப்

Read more

அநியாயம் செய்வோரே அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள்!

பெருநாள்(ஈதுல் அழ்ஹா) குத்பா 1440H அநியாயம் செய்வோரே அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள்! உரை : மெளலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, நாள் :11-08-2019 செவ்வாய்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப்

Read more

ரமழானுக்கு பின் நாம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானுக்கு பின் நாம், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

ஃபித்ராவின் சிறப்பும் சட்டமும்

ஜும்ஆ குத்பா ஃபித்ராவின் சிறப்பும் சட்டமும், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 31-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்,

Read more

ஏழைகளின் மாதம் ரமழான்

ஜும்ஆ குத்பா ஏழைகளின் மாதம் ரமழான், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 17-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

நோன்பினால் பிரதிப்பலிக்கும் சமூக மாற்றம்

ஜும்ஆ குத்பா நோன்பினால் பிரதிப்பலிக்கும் சமூக மாற்றம், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

ரமழானே வருக !

அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ரமழானே வருக !, உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 18-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more