அண்ணலாரின் அரசியல் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அண்ணலாரின் அரசியல் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை, உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 21-02-2019 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

லாயிலாஹ இல்லலாஹ்வின் நிபந்தனைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி லாயிலாஹ இல்லலாஹ்வின் நிபந்தனைகள், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 31-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

உள்ளத்தை கெடுக்கும் நான்கு விசயங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா உள்ளத்தை கெடுக்கும் நான்கு விசயங்கள், வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 01-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

புத்தாண்டு தரும் புனித சிந்தனைகள்

ஜும்ஆ குத்பா புத்தாண்டு தரும் புனித சிந்தனைகள், வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 04-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

கவலைகள் நீங்க

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி கவலைகள் நீங்க, உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 03-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

03 07 : ஜனாஸா தொழுகையில் ஓதும் துஆ

3 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி துஆக்கள் பாடம்-7, 03 07 : ஜனாஸா தொழுகையில் ஓதும் துஆ-1 வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள்

Read more

பசி…அல்லாஹ்வின் தூதரே

ஜும்ஆ குத்பா பசி…அல்லாஹ்வின் தூதரே (சம்பவமும் படிப்பினையும்), வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 30-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

இதுதான் இஸ்லாம்

சகோதரத்துவ சங்கமம் இதுதான் இஸ்லாம் (சகோதரத்துவ சங்கமம் – பிற சமய சகோதரர்கான நிகழ்ச்சி) உரை : மௌலவி .அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA நாள் : 24-11-20018

Read more

தக்லீதை தகர்த்தெறிவோம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி தக்லீதை தகர்த்தெறிவோம், உரை : அஷ்ஷைய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 08-11-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

வகுப்பு 21 : அரபி மொழி பயிற்சி வகுப்பு

அரபி மொழி கல்வி வகுப்பு அரபி மொழி (அரபியத் பைன யதைகெ) வகுப்பு-21 , ஆசிரியர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-10-2018

Read more