தன்னம்பிக்கை

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி தன்னம்பிக்கை உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 12-09-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத், அல்

Read more

உணர்வுகளை மதிப்போம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி உணர்வுகளை மதிப்போம், உரை : அஷ்ஷேக் ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 21-03-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,

Read more

இஸ்லாமிய பார்வையில் தலாக்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாமிய பார்வையில் தலாக், உரை : அஷ்ஷேக் ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 17-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

முனாபிக்கின் தன்மைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி முனாபிக்கின் தன்மைகள் உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 29-11-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,

Read more

சொல்லும் செயலும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி சொல்லும் செயலும், உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 09-08-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,

Read more

உமர் (ரலி) அவர்களின் வரலாறு

ஜும்ஆ குத்பா உமர் (ரலி) அவர்களின் வரலாறு, உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 20-07-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

முன் மாதிரி முஸ்லிம் யார்?

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி முன் மாதிரி முஸ்லிம் யார்?, உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 03-08-2017 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

ஸஜ்தாவின் உயர்வும் உன்னதமும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஸஜ்தாவின் உயர்வும் உன்னதமும் மெளலவி ஷரீஃப் பாகவி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், எஸ்கேஎஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம் நாள்: 05 மே 2016 வியாழக்கிழமை

Read more

வஸிலா தேடுவதின் சட்டங்கள்,

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வஸிலா தேடுவதின் சட்டங்கள், உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 04-02-2016 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

நபித்தோழர்களின் அழுகை

  ஜும்ஆ குத்பா நபித்தோழர்களின் அழுகை, உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 27-10-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more