03 07 : ஜனாஸா தொழுகையில் ஓதும் துஆ

3 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி துஆக்கள் பாடம்-7, 03 07 : ஜனாஸா தொழுகையில் ஓதும் துஆ-1 வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள்

Read more

03 07: ஸூரா கஹ்பின் ஆரம்ப 10 வசனங்கள்(6-10)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 பாடம் – 7 தஃப்ஸீர் 03 07: ஸூரா கஹ்பின் ஆரம்ப 10 வசனங்கள்(6-10) உரை : மெளலவி முஹம்மது

Read more

03: 07 – ஜனாஸா அடக்கம் செய்தல்-2

3 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃபிக்ஹ்-பாடம்-7, ஜனாஸா அடக்கம் செய்தல்-2, நூல் – தல்கீஸு அல்ஹ்காமில் ஜனாஇஸ் – அறிஞர் அல்பானி(ரஹ்) வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் S.யாஸிர்

Read more

03: 06 ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு (01- 05 வசனங்கள்)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 தஃப்ஸீர் 03: 06 ஸூரத்துல் கஹ்ஃபு (குகை) (01- 05 வசனங்கள்) உரை : மெளலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி

Read more

03:06 கப்ரில் அடக்கம் செய்வதின் சட்டங்கள்

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 ஃபிக்ஹ் 03:06 கப்ரில் அடக்கம் செய்வதின் சட்டங்கள் நூல் – தல்கீஸு அல்ஹ்காமில் ஜனாஇஸ் – அறிஞர் அல்பானி(ரஹ்) வழங்குபவர்

Read more

சூபித்துவம் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 அகீதா சூபித்துவம் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 31-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை

Read more

துஆ 03 05 உம்மு ஸலமா (ரலி) வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய துஆ

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 உம்மு ஸலமா (ரலி) வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய துஆ வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 26-10-2018

Read more

03:05 ஜனாஸா தொழுகையின் முறை

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 ஃபிக்ஹ் 03:05 ஜனாஸா தொழுகையின் முறை நூல் – தல்கீஸு அல்ஹ்காமில் ஜனாஇஸ் – அறிஞர் அல்பானி(ரஹ்) வழங்குபவர் :

Read more

03 05 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (194 – 200 வசனங்கள்)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 பாடம் – 2 தஃப்ஸீர் 03 04 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (194 – 200 வசனங்கள்) உரை : மெளலவி

Read more

03 04 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (290 – 293 வசனங்கள்)

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 தஃப்ஸீர் 03 04 ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் (290 – 293 வசனங்கள்) உரை : மெளலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி

Read more