அண்ணலாரின் அரசியல் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அண்ணலாரின் அரசியல் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை, உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 21-02-2019 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

லாயிலாஹ இல்லலாஹ்வின் நிபந்தனைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி லாயிலாஹ இல்லலாஹ்வின் நிபந்தனைகள், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 31-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

02: புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல்-2 (இஸ்லாமிய ‍‌‍குடும்பவியல்-பாகம்-13), உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 24-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

இஸ்லாமிய பார்வையில் தலாக்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாமிய பார்வையில் தலாக், உரை : அஷ்ஷேக் ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 17-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

12: நபிகளாரின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபிகளாரின் வாழ்வில் நிகழ்ந்த அற்புதங்கள், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-12, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

கவலைகள் நீங்க

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி கவலைகள் நீங்க, உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 03-01-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

01: புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி புதுமண தம்பதிகளுக்கு சில வழிகாட்டல் (இஸ்லாமிய ‍‌‍குடும்பவியல்-பாகம்-12), உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

சுன்னாவின் அந்தஸ்து

வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி சுன்னாவின் அந்தஸ்து, உரை : மௌலவி முஹம்மது உவைஸ் மதனி நாள் : 21-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

11: குடும்பத்திற்க்கு செலவு செய்தல்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி குடும்பத்திற்க்கு செலவு செய்தல் (இஸ்லாமிய ‍‌‍குடும்பவியல்-பாகம்-11), உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 13-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

அகீதாவில் அறிய வேண்டிய சில அடிப்படைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அகீதாவில் அறிய வேண்டிய சில அடிப்படைகள், உரை : அஷ்ஷெய்க் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 06-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more