தன்னம்பிக்கை

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி தன்னம்பிக்கை உரை : மௌலவி ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 12-09-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத், அல்

Read more

02: பரோபகாரத்தின் பத்து பலன்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி பரோபகாரத்தின் பத்து பலன்கள் (இஹ்ஸான் – பாகம் 2) உரை : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, நாள் : 29-08-2019 வியாழக்கிழமை

Read more

15: நீதி, ஈகை, வெட்கம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நீதி, ஈகை, வெட்கம், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள் பாகம்-15, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

அறுத்து பலியிடுதலும் அதன் வகைகளும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அறுத்து பலியிடுதலும் அதன் வகைகளும், உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 25-07-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

மார்க்கத்தை கற்பவருக்கான அறிவுரை

மார்க்கத்தை கற்பவருக்கான அறிவுரை உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஷ்ஹர் ஜீலானி நாள் : 18-07-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத், அல்

Read more

வீரமும் கருணையும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வீரமும் கருணையும், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-14, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

ரமழானுக்கு பின் நாம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானுக்கு பின் நாம், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

ரமழானில் முஸ்லிமின் ஒரு நாள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானில் முஸ்லிமின் ஒரு நாள் உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 02-05-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

மறுமையில் மனிதனுக்கெதிரான சாட்சிகள்

வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி மறுமையில் மனிதனுக்கெதிரான சாட்சிகள், உரை : அஷ்ஷேக் அப்துல் அஜீஸ் முர்ஷி நாள் : 25-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 18-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more