வீரமும் கருணையும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி வீரமும் கருணையும், நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-14, உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

ரமழானுக்கு பின் நாம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானுக்கு பின் நாம், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

ரமழானில் முஸ்லிமின் ஒரு நாள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானில் முஸ்லிமின் ஒரு நாள் உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 02-05-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

மறுமையில் மனிதனுக்கெதிரான சாட்சிகள்

வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி மறுமையில் மனிதனுக்கெதிரான சாட்சிகள், உரை : அஷ்ஷேக் அப்துல் அஜீஸ் முர்ஷி நாள் : 25-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி யாரால் மட்டும் ஒன்றுபட முடியும், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 18-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

சமூகத்தின் இன்றைய தேவை ஸலஃப் மன்ஹஜ்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி சமூகத்தின் இன்றைய தேவை ஸலஃப் மன்ஹஜ், உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 11-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

ஜனாஸாவில் நிகழும் பித் அத்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஜனாஸாவில் நிகழும் பித் அத்கள், உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 04-04-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

கப்ருகளில் செய்யக் கூடாத காரியங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி கப்ருகளில் செய்யக் கூடாத காரியங்கள், உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 28-03-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

உணர்வுகளை மதிப்போம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி உணர்வுகளை மதிப்போம், உரை : அஷ்ஷேக் ஷரீஃப் பாகவி நாள் : 21-03-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,

Read more

கப்ரு ஸியாரத்தின் ஒழுக்கங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி கப்ரு ஸியாரத்தின் ஒழுக்கங்கள், உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 14-03-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்

Read more