மகத்தான 10 வஸியத்துகள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி மகத்தான 10 வஸியத்துகள், உரை: அஷ்ஷேக் . அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 06-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலையம் பள்ளி,

Read more

குறைவான ஆயுளில் நிறைவான அமல்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி குறைவான ஆயுளில் நிறைவான அமல்கள், சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 02-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

நபி நூஹ்(அலை)வாழ்வு தரும் படிப்பினைகள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நபி நூஹ்(அலை)வாழ்வு தரும் படிப்பினைகள், உரை: அஷ்ஷேக் முஹம்மது ரிஸ்கான் மதனி நாள் : 21-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

ரமழான் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழான் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள், உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

மறுமையை மறந்த மனிதர்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி மறுமையை மறந்த மனிதர்கள், உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 12-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

உமையாக்கள் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி உமையாக்கள் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை, உரை: அஷ்ஷேக் மஸ்ஊத் ஸலஃபி நாள் : 15-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

ஜின்கள் உலகம்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஜின்கள் உலகம், சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி

Read more

மார்க்கத்தின் கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறுவீர்கள்?

மாதாந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி மார்க்கத்தின் கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறுவீர்கள்?, உரை : மௌலவி முஹம்மது உவைஸ் மதனி நாள் : 21-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more