இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

ஜின்கள் உலகம்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஜின்கள் உலகம், சிறப்புரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி

Read more

மார்க்கத்தின் கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறுவீர்கள்?

மாதாந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி மார்க்கத்தின் கல்வியை யாரிடமிருந்து பெறுவீர்கள்?, உரை : மௌலவி முஹம்மது உவைஸ் மதனி நாள் : 21-12-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

தப்ஃஸீர் ஸூரத்துல் முல்க்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி தப்ஃஸீர் ஸூரத்துல் முல்க், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 12-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

ஹஜ் ஏற்படுத்திய ஈமானிய தாக்கங்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ஹஜ் ஏற்படுத்திய ஈமானிய தாக்கங்கள், உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 31-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

உறவாடுதலும் சமாளித்தலும்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி உறவாடுதலும் சமாளித்தலும், உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 20-07-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

முத்திரையிடப்பட்ட உள்ளம்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி முத்திரையிடப்பட்ட உள்ளம், சிறப்புரை : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 22-06-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பெண் பிள்ளைகளின் பெற்றோரே உங்களைத்தான்…

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி பெண் பிள்ளைகளின் பெற்றோரே உங்களைத்தான்…, ஆசிஃபாவின் (ம)ரணம் தரும் பாடங்கள் உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 20-04-2018

Read more

மறந்து போன மறுமையும் மறக்கடிக்கப்பட வேண்டிய மோகங்களும்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி மறந்து போன மறுமையும் மறக்கடிக்கப்பட வேண்டிய மோகங்களும், உரை : மௌலவி J.M..ஸாபித் ஷரயீ நாள் : 23-03-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :

Read more