ரமழானும் நாம் பெற்ற படிப்பினைகளும்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி தலைப்பு: ரமழானும் நாம் பெற்ற படிப்பினைகளும் உரை: மௌலவி முஜாஹித் பின் ரஸீன் நாள்: 22-06-2017 இடம்: S.K.S கேம்ப் பள்ளி

Read more

அல்-குர்ஆன் ஓர் வாழும் அற்புதம்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி தலைப்பு: அல்-குர்ஆன் ஓர் வாழும் அற்புதம் உரை: மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் பிர்தௌஸி நாள்: 22-06-2017 இடம்: S.K.S கேம்ப் பள்ளி

Read more

ஆசைகள் நிறைவேறும் வாழ்க்கை

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி தலைப்பு: ஆசைகள் நிறைவேறும் வாழ்க்கை உரை: மௌலவி அப்பாஸ் அல (Misc) நாள்: 22-06-2017 இடம்: S.K.S கேம்ப் பள்ளி

Read more

திருக்குர் ஆனை அலட்சியப்படுத்தாதீர்

திருக்குர் ஆன் மாநாடு தலைப்பு : திருக்குர் ஆனை அலட்சியப்படுத்தாதீர் வழங்குபவர் : மௌலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி நாள் : 08-06-2017 வியாழக்கிழமை இடம் :அல்-ஜுபைல் தஃவா

Read more

திருக்குர்ஆன் கூறும் முன்மாதிரி பெண்மணிகள்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி-2017 திருக்குர்ஆன் கூறும் முன்மாதிரி பெண்மணிகள், உரை : மெளலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி நாள் : 08-06-2017 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

திருக்குர்ஆன் உருவாக்கிய சமுதாயம்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி-2017 திருக்குர்ஆன் உருவாக்கிய சமுதாயம், உரை : மெளலவி அப்துல் பாஷித் புஹாரி நாள் : 08-06-2017 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

திருக்குர்ஆனும் முஸ்லிமல்லாதவர்களும்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி-2017 திருக்குர்ஆனும் முஸ்லிமல்லாதவர்களும், உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 08-06-2017 வியாழக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

மறுமையின் விசாரணை

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி S.K.S. மறுமையின் விசாரணை, உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 30-06-2016 வியாழக்கிழமை இடம் :S.K.S கேம்ப்

Read more

உணர்வு பெற வேண்டிய உபதேசங்கள்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி- S.K.S. உணர்வு பெற வேண்டிய உபதேசங்கள், உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்நா ள் : 30-06-2016 வியாழக்கிழமை இடம்

Read more

இறைவேதத்தை பற்றிப் பிடிப்போம்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி S.K.S. இறைவேதத்தை பற்றிப் பிடிப்போம், உரை : மௌலவி K.S.ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி நாள் : 30-06-2016 வியாழக்கிழமை இடம் :S.K.S கேம்ப்

Read more