அநியாயம் செய்வோரே அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள்!

பெருநாள்(ஈதுல் அழ்ஹா) குத்பா 1440H அநியாயம் செய்வோரே அல்லாஹ்வை அஞ்சுங்கள்! உரை : மெளலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, நாள் :11-08-2019 செவ்வாய்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப்

Read more

குழப்பங்களின் போது முஃமினின் நிலைபாடு

நோன்பு பெருநாள் குத்பா உரை, குழப்பங்களின் போது முஃமினின் நிலைபாடு வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : ௦4-06-2019 செவ்வாயிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப்

Read more

பெரு வெள்ளமும் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளும்

பெருநாள்(ஈதுல் அழ்ஹா) குத்பா 1439H பெரு வெள்ளமும் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளும் உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி. நாள் :21-08-2018 செவ்வாய்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப்

Read more

இன்றைய சூழலும் நமது கடமையும் ( ஈகைத் திருநாள் சிந்தனைகள்)

ஈதுல்-ஃபித்ர் குத்பா பேருரை இன்றைய சூழலும் நமது கடமையும் (ஈகைத் திருநாள் சிந்தனைகள்) வழங்கியவர் : மெளலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, அழைப்பாளர், ரிஸாலா தஃவா நிலையம்,

Read more

பெருநாள்(ஈதுல் அழ்ஹா) குத்பா

பெருநாள்(ஈதுல் அழ்ஹா) குத்பா உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி. நாள் :01-09-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Read more

1438 பெருநாள் குத்பா – ஈதுல்-ஃபித்ர் பெருநாளும் இன்றைய இஸ்லாமிய சமூகமும்

1438 பெருநாள் குத்பா பேருரை தலைப்பு: ஈதுல்-ஃபித்ர் பெருநாளும் இன்றைய இஸ்லாமிய சமூகமும் உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள்: 25 ஜூன் 2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை

Read more

ஈதுல் அழ்ஹா – இப்ராஹிம் நபியின் வரலாற்றில் நாம் பெறவேண்டிய படிப்பினைகள்

பெருநாள்(ஈதுல் அழ்ஹா) குத்பா இப்ராஹிம் நபியின் வரலாற்றில் நாம் பெறவேண்டிய படிப்பினைகள், உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி. நாள் :12-09-2016 திங்கட்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப்

Read more

1437 – ஈதுல்-ஃபித்ர் குத்பா பேருரை

ரமழான் பெருநாள் ஈத் குத்பா-2016, வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 06-07-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more