மகத்தான 10 வஸியத்துகள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி மகத்தான 10 வஸியத்துகள், உரை: அஷ்ஷேக் . அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 06-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலையம் பள்ளி,

Read more

மார்க்கத்தை கற்பவருக்கான அறிவுரை

மார்க்கத்தை கற்பவருக்கான அறிவுரை உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஷ்ஹர் ஜீலானி நாள் : 18-07-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத், அல்

Read more

தொழுகை

ஜும்ஆ குத்பா தொழுகை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 07-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல் – ஜுபைல்,

Read more

ரமழான் சட்டங்களும் சலுகைகளும்

அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ரமழான் சட்டங்களும் சலுகைகளும், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

அகீதாவில் அறிய வேண்டிய சில அடிப்படைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அகீதாவில் அறிய வேண்டிய சில அடிப்படைகள், உரை : அஷ்ஷெய்க் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 06-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

இறுதித் தூதர் இறைத் தூதர்களைப் பற்றி கூறிய முத்தான செய்திகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இறுதித் தூதர் இறைத் தூதர்களைப் பற்றி கூறிய முத்தான செய்திகள், உரை : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 18-10-2018

Read more

தப்ஃஸீர் ஸூரத்துல் முல்க்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி தப்ஃஸீர் ஸூரத்துல் முல்க், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 12-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

மாற்றங்கள் தொடரட்டும்…

ஜும்ஆ குத்பா மாற்றங்கள் தொடரட்டும்… வழங்குபவர் : மௌலவி ஸமீம் ஸீலானி நாள் : 16-06-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more