தொழுகை

ஜும்ஆ குத்பா தொழுகை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 07-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல் – ஜுபைல்,

Read more

ரமழான் சட்டங்களும் சலுகைகளும்

அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ரமழான் சட்டங்களும் சலுகைகளும், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் தப்லீக் ஜமாஅத், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

அகீதாவில் அறிய வேண்டிய சில அடிப்படைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி அகீதாவில் அறிய வேண்டிய சில அடிப்படைகள், உரை : அஷ்ஷெய்க் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 06-12-2018 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

இறுதித் தூதர் இறைத் தூதர்களைப் பற்றி கூறிய முத்தான செய்திகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி இறுதித் தூதர் இறைத் தூதர்களைப் பற்றி கூறிய முத்தான செய்திகள், உரை : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 18-10-2018

Read more

தப்ஃஸீர் ஸூரத்துல் முல்க்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி தப்ஃஸீர் ஸூரத்துல் முல்க், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 12-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

மாற்றங்கள் தொடரட்டும்…

ஜும்ஆ குத்பா மாற்றங்கள் தொடரட்டும்… வழங்குபவர் : மௌலவி ஸமீம் ஸீலானி நாள் : 16-06-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

இஸ்லாமிய கூறும் பண்பியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு இஸ்லாமிய கூறும் பண்பியல், உரை : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 13-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

அல்லாஹ் கூறும் ஆறுதல் வார்த்தைகள்

ஜும்ஆ குத்பா அல்லாஹ் கூறும் ஆறுதல் வார்த்தைகள், வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 09-03-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more