தவறுகளை ஏற்றல் உயர்ந்த குணம்

ஜும்ஆ குத்பா தவறுகளை ஏற்றல் உயர்ந்த குணம், வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 09-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

Read more

மார்க்க அறிவை தேடுதலும் அதன் முக்கியத்துவமும்

குடுப்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி மார்க்க அறிவை தேடுதலும் அதன் முக்கியத்துவமும், வழங்குபவர் : ஷேக் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 02-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :

Read more

உறவு மறவாமை

ஜும்ஆ குத்பா உறவு மறவாமை, வழங்குபவர் : ஷேக் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 02-11-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்,

Read more

சூபித்துவம் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 அகீதா சூபித்துவம் ஓர் வரலாற்றுப் பார்வை வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 31-10-2018 வெள்ளிக்கிழமை

Read more

03: 04: சூபித்துவத்தின் காலப் பரிணாமங்களும் சொல் வழக்குகளும்

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 அகீதா 03: 04: சூபித்துவத்தின் காலப் பரிணாமங்களும் சொல் வழக்குகளும் உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள்

Read more

காலை மாலை ஓதும் துஆவின் விளக்கம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி காலை மாலை ஓதும் துஆவின் விளக்கம், உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 27-09-2018 வியாழக்கிழமை இடம் :

Read more

03: ஸூபித்துவத்தின் ஆரம்ப கால போக்கும் அறிஞர்களும்

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 அகீதா 03: 02 ஸூபித்துவத்தின் ஆரம்ப கால போக்கும் அறிஞர்களும் உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள்

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகோதரிகள்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகோதரிகள் வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 29-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விரக்தி

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் விரக்தி, வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 21-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

03 : 02 உடலில் வலி ஏற்படும் பொது ஓதும் துஆ

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 பாடம் – 2 ஹதீஸில் துஆக்கள் 03: 02 உடலில் வலி ஏற்படும் பொது ஓதும் துஆ உரை :

Read more