துஆ கேட்கும் ஒழுங்குமுறைகள்

ஜும்ஆ குத்பா துஆ கேட்கும் ஒழுங்குமுறைகள், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 05-07-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

துஆ 03 05 உம்மு ஸலமா (ரலி) வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய துஆ

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 உம்மு ஸலமா (ரலி) வாழ்வில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய துஆ வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 26-10-2018

Read more

03 03 அளவிலா துன்பம் ஏற்படும் போது ஓதும் துஆ

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 பாடம் – 2 ஹதீஸில் துஆக்கள் 03 03 அளவிலா துன்பம் ஏற்படும் போது ஓதும் துஆ உரை :

Read more

03 : 02 உடலில் வலி ஏற்படும் பொது ஓதும் துஆ

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3 பாடம் – 2 ஹதீஸில் துஆக்கள் 03: 02 உடலில் வலி ஏற்படும் பொது ஓதும் துஆ உரை :

Read more

துஆ 08 : ஹதீஸில் துஆக்கள்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 08 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் :

Read more

துஆ 07 : பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 07 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 15-12-2017

Read more

துஆ 06 : பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 06 : ஹதீஸில் துஆக்கள், வழங்குபவர்: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் :

Read more

துஆ 04 : காலை, மாலை ஓதும் துஆக்களில் ஒன்று

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் துஆ 03 – காலை, மாலை ஓதும் துஆக்களில் ஒன்று ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது

Read more

துஆ 03 – பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள் துஆ 03 – பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் :20-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை

Read more