தொழுகை

ஜும்ஆ குத்பா தொழுகை, வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 07-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல் – ஜுபைல்,

Read more

கிரகணத்தொழுகையும் நபி( ஸல்)அவர்களின் வழிகாட்டுதலும்

கிரகணத்தொழுகையும் நபி( ஸல்)அவர்களின் வழிகாட்டுதலும் Posted by Tamil Live on Friday, July 27, 2018 கிரகணத்தொழுகையும் நபி( ஸல்)அவர்களின் வழிகாட்டுதலும் மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி

Read more

பாடம்-6 : தொழுகையின் சட்டங்கள் – ஃபிக்ஹ் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃபிக்ஹ் (தொழுகையின் சட்டங்கள்), பாடம்-6, வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 17-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-5 : தொழுகையின் சட்டங்கள் – ஃபிக்ஹ் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃபிக்ஹ் (தொழுகையின் சட்டங்கள்), பாடம்-5, வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 03-02-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-4 : தொழுகையின் சட்டங்கள் – ஃபிக்ஹ் (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃபிக்ஹ் (தொழுகையின் சட்டங்கள்), பாடம்-4, வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 06-01-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

பாடம்-3 : தொழுகையின் சட்டங்கள் – ஃபிக்ஹ் – அகீதா (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி ஃ பிக்ஹ் (தொழுகையின் சட்டங்கள்), பாடம்-3, வழங்குபவர் : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc நாள் : 16-12-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா

Read more

பாடம்-2 : தொழுகையின் சட்டங்கள் – ஃபிக்ஹ் – அகீதா (தரம் -1)

தர்பியா நிகழ்ச்சி, வழங்குபவர்: மௌலவி . நாள் : 02-12-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read more

பெருநாள் சட்டங்களும் பேணவேண்டிய ஒழுக்கங்களும்

ஜும்ஆ குத்பா பெருநாள் சட்டங்களும் பேணவேண்டிய ஒழுக்கங்களும், வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி. நாள் : 09-09-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

நபிவழியில் நமது தொழுகை

  ஜும்ஆ குத்பா நபிவழியில் நமது தொழுகை, வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 07-08-2015 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more