பசியிலிருந்தும், பயத்திலிருந்தும் விடுதலை..!

📝உணவு, உடை, உறைவிடம் எவ்வாறு மனித வாழ்வின் அடிப்படையாக அமைந்துள்ளதோ, அவ்வாறே பாதுகாப்பும், அச்சமற்ற வாழ்வும் மிக முக்கியமானதாக அமைந்துள்ளது. 📝எந்த நாட்டிலெல்லாம் முஸ்லீம்கள் சிறுபான்மையினராக வாழ்கின்றார்களோ,

Read more

இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சமூகப்பணிகள்

ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சமூகப்பணிகள் உரை : மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 24-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

வேண்டாம் ஆயுதக் கலாச்சாரம்

ஜும்ஆ குத்பா வேண்டாம் ஆயுதக் கலாச்சாரம், வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 27-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

பெண் பிள்ளைகளின் பெற்றோரே உங்களைத்தான்…

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி பெண் பிள்ளைகளின் பெற்றோரே உங்களைத்தான்…, ஆசிஃபாவின் (ம)ரணம் தரும் பாடங்கள் உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 20-04-2018

Read more

பாலியல் வன்கொடுமையும் இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதலும்

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி பாலியல் வன்கொடுமையும் இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதலும், உரை : மௌலவி அலி அக்பர் உமரி நாள் : 17-04-2018 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித்

Read more

இஸ்லாம் கூறும் சமூகவியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ஜும்ஆ குத்பா இஸ்லாம் கூறும் சமூகவியல், உரை : மௌலவி M.N.முஹம்மது நூஹ் மஹ்ழரி நாள் : 13-04-2018

Read more

இஸ்லாம் கூறும் அரசியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு இஸ்லாம் கூறும் அரசியல், உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

இஸ்லாமிய கூறும் பண்பியல்

20 வது ஒரு நாள் இஸ்லாமிய மாநாடு இஸ்லாமிய கூறும் பண்பியல், உரை : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 13-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம்

Read more

வேண்டாம் முபாஹலா

ஜும்ஆ குத்பா வேண்டாம் முபாஹலா, வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 30-03-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more