ஆஷுரா நோன்பின் பத்துவகையான சட்டங்கள்

ஜும்ஆ குத்பா ஆஷுரா நோன்பின் பத்துவகையான சட்டங்கள் வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 05-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

ஏந்தல் நபி ஹிஜ்ரத்தின் அந்த ஏழு படிப்பினைகள்

ஜும்ஆ குத்பா ஏந்தல் நபி ஹிஜ்ரத்தின் அந்த ஏழு படிப்பினைகள், வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 14-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட்

Read more

முஹர்ரம் மாதமும் ஆஷூரா நோன்பும்

மனிதனின் ஆன்மீக உணர்வுகளை உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்துவதற்காக இஸ்லாம் சில காலங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ரமழான் மாதம், துல்ஹஜ் மாதம் போன்றவற்றை இதற்கு உதாரணமாகக் கூறலாம். இத்தகைய மாதங்களில் ஒன்றுதான்

Read more

சுன்னாவிற்கும் பித் ஆவிற்கும் மத்தியில் முஹர்ரம் மாதம்,

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி சுன்னாவிற்கும் பித் ஆவிற்கும் மத்தியில் முஹர்ரம் மாதம், உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் :22-09-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :

Read more

முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி முஹர்ரம் மாத சிந்தனைகள், உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி. நாள் : 07-10-2016 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more