தவ்பாவின் தனி சிறப்பு

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – SKS தவ்பாவின் தனி சிறப்பு உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA நாள் : 07-08-2018 வியாழக்கிழமை இடம்

Read more

இறுதிப் பத்தும் இபாதத்தும்

ஜும்ஆ குத்பா இறுதிப் பத்தும் இபாதத்தும், வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 01-06-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

அருள்மழை பொழியும் ரமழான்

ஜும்ஆ குத்பா அருள்மழை பொழியும் ரமழான், வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 18-05-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

அன்பளிப்புகளை அள்ளித்தரும் மாதம்

ஜும்ஆ குத்பா அன்பளிப்புகளை அள்ளித்தரும் மாதம் வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 11-05-2018 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி

Read more

ரமழானில் இறைவணக்கம் சில வழிகாட்டல்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானில் இறைவணக்கம் சில வழிகாட்டல்கள், உரை: மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 26-05-2016 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more