01: இஹ்ஸான் எனும் பரோபகாரம்

ரமளான் இரவு நிகழ்ச்சி இஹ்ஸான் எனும் பரோபகாரம் – பாகம் 1 வழங்கியவர் : மவ்லவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி, அழைப்பாளர், ரிஸாலா தஃவா நிலையம், ஆர்ஸி-2,

Read more

ரமழானுக்கு பின் நாம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானுக்கு பின் நாம், உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 13-06-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத்

Read more

ஏழைகளின் மாதம் ரமழான்

ஜும்ஆ குத்பா ஏழைகளின் மாதம் ரமழான், வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 17-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read more

ரமழானில் முஸ்லிமின் ஒரு நாள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானில் முஸ்லிமின் ஒரு நாள் உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 02-05-2019 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின்

Read more

ரமழானே வருக !

அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ரமழானே வருக !, உரை : அஷ்ஷேக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

ரமழான் சட்டங்களும் சலுகைகளும்

அரைநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு ரமழான் சட்டங்களும் சலுகைகளும், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய

Read more

ரமழான் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி ரமழான் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள், உரை: அஷ்ஷேக் முபாரக் மஸ்வூத் மதனி நாள் : 19-04-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,

Read more

தவ்பாவின் தனி சிறப்பு

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – SKS தவ்பாவின் தனி சிறப்பு உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA நாள் : 07-08-2018 வியாழக்கிழமை இடம்

Read more