இறுதித் தூதரின் இறுதி ஹஜ்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
இறுதித் தூதரின் இறுதி ஹஜ்,
உரை : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி
நாள் : 21-08-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *