பாகம்- 4 : இறுதிநாளின் அடையாளங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
இறுதிநாளின் அடையாளங்கள் பாகம்-4,
உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி.
நாள் : 30-04-2015 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்
,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *