கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
கேள்வி & பதில் நிகழ்ச்சி,
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 07-05-2015 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *