முன் மாதிரி நபிகளாரின் இல்லம்

ஜும்ஆ குத்பா
முன் மாதிரி நபிகளாரின் இல்லம்,
வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,
நாள் : 12-01-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *