அல்லாஹ்வின் மீது நல்லெண்ணம் வைப்போம்,

ஜும்ஆ குத்பா
அல்லாஹ்வின் மீது நல்லெண்ணம் வைப்போம்,
வழங்குபவர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி
நாள் : 19-01-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *