அகீதா 06 : ஜஹ்மீயா (பாகம் 1)

தரம் -2 : தர்பியா வகுப்புகள்
பாடம்-6
அகீதா – ஜஹ்மீயா(பாகம் 1)
நூல்- மவ்கிபு அஹ்லிஸ் ஸுன்னா – இப்ராஹீம் ரிஹைலி
உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 01-12-2017 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *