நபியை கேலி செய்தவர்களின் இறுதி முடிவு

ஜும்ஆ குத்பா

நபியை கேலி செய்தவர்களின் இறுதி முடிவு,

வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி

நாள் : 26-01-2018 வெள்ளிக்கிழமை

இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,

அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *