மறந்து போன மறுமையும் மறக்கடிக்கப்பட வேண்டிய மோகங்களும்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
மறந்து போன மறுமையும் மறக்கடிக்கப்பட
வேண்டிய மோகங்களும்,
உரை : மௌலவி J.M..ஸாபித் ஷரயீ
நாள் : 23-03-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *