08 : நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-
பாகம்-8,
உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 29-03-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *