பெண் பிள்ளைகளின் பெற்றோரே உங்களைத்தான்…

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
பெண் பிள்ளைகளின் பெற்றோரே உங்களைத்தான்…,
ஆசிஃபாவின் (ம)ரணம் தரும் பாடங்கள்
உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,
நாள் : 20-04-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *