இறுதிப் பத்தும் இபாதத்தும்

ஜும்ஆ குத்பா
இறுதிப் பத்தும் இபாதத்தும்,
வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 01-06-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *