அமல்களை பாதுகாப்போம்

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – SKS
அமல்களை பாதுகாப்போம்
உரை : மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 07-08-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : SKS கேம்ப் அல்-ஜுபைல் – 2
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *