தவ்பாவின் தனி சிறப்பு

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – SKS
தவ்பாவின் தனி சிறப்பு
உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA
நாள் : 07-08-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : SKS கேம்ப் அல்-ஜுபைல் – 2
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *