மாற்றங்கள் தொடரட்டும்…

ஜும்ஆ குத்பா
மாற்றங்கள் தொடரட்டும்…
வழங்குபவர் : மௌலவி ஸமீம் ஸீலானி
நாள் : 16-06-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *