முத்திரையிடப்பட்ட உள்ளம்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
முத்திரையிடப்பட்ட உள்ளம்,
சிறப்புரை : மௌலவி அப்பாஸ் அலி Misc
நாள் : 22-06-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *