ஹஜ்ஜின் சிறப்பும் அதன் கூலியும்

ஜும்ஆ குத்பா
ஹஜ்ஜின் சிறப்பும் அதன் கூலியும் ,
வழங்குபவர் : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 13-07-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *