உறவாடுதலும் சமாளித்தலும்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உறவாடுதலும் சமாளித்தலும்,
உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 20-07-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *