பெரு வெள்ளமும் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளும்

பெருநாள்(ஈதுல் அழ்ஹா) குத்பா 1439H
பெரு வெள்ளமும் பெற வேண்டிய படிப்பினைகளும்

உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி.
நாள் :21-08-2018 செவ்வாய்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *