ஹஜ் ஏற்படுத்திய ஈமானிய தாக்கங்கள்

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
ஹஜ் ஏற்படுத்திய ஈமானிய தாக்கங்கள்,
உரை : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA.,
நாள் : 31-08-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *