10 : பணிவு (நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
பணிவு
நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-10,
உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 30-08-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *