03: 02 சூஃபித்துவம்

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3
அகீதா
03: 02 சூஃபித்துவம்
உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 14-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *