இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகோதரிகள்

ஜும்ஆ குத்பா
இஸ்லாத்தின் பார்வையில் சகோதரிகள்
வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 29-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி,
அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *