காலை மாலை ஓதும் துஆவின் விளக்கம்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
காலை மாலை ஓதும் துஆவின் விளக்கம்,
உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 27-09-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *