11 : பணிவு – பகுதி: 2 (நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
பணிவு – பகுதி: 2
நபி(ஸல்)அவர்களின் குணாதிசயங்கள்-பாகம்-11,
உரை : மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி
நாள் : 04-10-2018 வியாழக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,
அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *