03: 04: சூபித்துவத்தின் காலப் பரிணாமங்களும் சொல் வழக்குகளும்

தர்பியா வகுப்புகள் – தரம் -3
அகீதா
03: 04: சூபித்துவத்தின் காலப் பரிணாமங்களும் சொல் வழக்குகளும்
உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
நாள் : 28-09-2018 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத், அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *